Algemene Voorwaarden De Makerië

Om uw optimaal te informeren en duidelijk te maken wat u van ons mag verwachten, vindt u hieronder onze algemene voorwaarden van ons beider activiteiten.
Op deze manier willen we u de mogelijkheid bieden om hier kennis van te nemen om alle regels en voorwaarden die van belang zijn bij het aangaan van een overeenkomst duidelijk en helder uiteen te zetten. Heeft u nog (specifieke) vragen dan willen we u uiteraard graag indien mogelijk van aanvullende info of antwoorden voorzien. Maak hiervoor gebruik van het onderstaande contactformulier.

Algemene Voorwaarden
aannemersbedrijf

Algemene voorwaarden
timmerfabriek